ජංගම දුරකථන
0086-17732130618
අප අමතන්න
0086-0311-86588910
විද්යුත් තැපෑල
jbh@jbhtools.com

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • මිලියන 60 +මිලියන 60 +

  මිලියන 60 +

  මුළු වත්කම්

 • අවුරුදු 10 +අවුරුදු 10 +

  අවුරුදු 10 +

  අත්දැකීමක්

 • රටවල් 30+රටවල් 30+

  රටවල් 30+

  වෙලඳපොල

අයදුම්පත්

 • අයදුම්පත්
 • අයදුම්පත්
 • අයදුම්පත්
 • අයදුම්පත්